Двойна заплаха - хранителни и пластмасови отпадъци

Двойна заплаха - хранителни и пластмасови отпадъци

В стремежа си да отгледаме лидерите на бъдещето се сблъскваме не само с предизвикателството на образованието, но и с опазването на околната среда, която те ще наследят. Хранителните и пластмасовите отпадъци представляват два от най-наболелите екологични проблеми на нашето време. Решаването на тези проблеми не е просто въпрос на опазване на околната среда, а морален императив, за да се осигури обитаем свят за бъдещите поколения.

Да се обединим за интелигентно управление на отпадъците в бъдеще!

От класната стая към общността

Да се обединим за интелигентно управление на отпадъците в бъдеще!

Призив за действие към всеки учител и ученик

Борбата с хранителните и пластмасовите отпадъци е битка, която училищата имат уникалната възможност да водят. Като използваме силата на образованието, иновациите и общността, можем да възпитаме култура на устойчивост, която се простира далеч отвъд стените на класната стая. Това е нашата възможност да подхранваме умовете си, като същевременно опазваме нашата ценна планета. Нека я използваме заедно!

Уроци за свят без отпадъци

Какво работи добре

Уроци за свят без отпадъци

С цел да допринесем за устойчивото бъдеще в раздел "Какво работи добре" учители и ученици ще повишат знанията си и ще намерят инструментите, необходими за борба с двойната заплаха, която представляват хранителните и пластмасовите отпадъци.