Dvojí hrozba potravinového a plastového odpadu

Dvojí hrozba potravinového a plastového odpadu

V naší snaze vychovávat budoucí vůdčí osobnosti se potýkáme nejen s výzvou vzdělávání, ale také s ochranou životního prostředí, které zdědí. Plýtvání potravinami a plastový odpad představují dva nejpalčivější ekologické problémy současnosti. Řešení těchto otázek není jen otázkou ochrany přírody, ale morálním imperativem, který má zajistit obyvatelný svět pro budoucí generace.

Spojení pro budoucnost šetrnou k odpadům!

Ze třídy do školní komunity

Spojení pro budoucnost šetrnou k odpadům!

Výzva k akci pro každého učitele a studenta

Důležitou roli v řešení problému plýtvání potravinami a plasty mohou hrát právě školy. Využitím síly vzdělávání, inovací a komunity můžeme pěstovat kulturu udržitelnosti, která přesáhne zdi školy. Je to naše příležitost živit mysl a zároveň chránit naši vzácnou planetu - pojďme se jí společně chopit.

Lekce pro svět bez odpadu

Co funguje dobře

Lekce pro svět bez odpadu

V rámci našeho závazku podporovat udržitelnou budoucnost představujeme "Co funguje dobře", komplexní centrum, jehož cílem je vybavit pedagogy a studenty znalostmi a nástroji potřebnými k řešení dvojí hrozby plýtvání jídlem a plastovými obaly.