Název projektu:

Projekt: U nás neplýtváme: posílení postavení škol v EU, aby se staly vzdělávacími centry pro přechod široké školní komunity k bezodpadové budoucnosti prostřednictvím inovativních vzdělávacích digitálních nástrojů a celoškolního přístupu.

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit učitelům přístup k online podpoře při poskytování vzdělávání pro udržitelnost v digitálním světě. Projekt pomůže řešit obrovský problém plastového a potravinového odpadu v naší společnosti tím, že bude inspirovat mladé lidi, aby se stali změnou, kterou chtějí vidět.

Realizace: 

  • V rámci projektu bude vytvořena online platforma s inovativními vzdělávacími zdroji pro učitele a studenty v podobě příkladů osvědčených postupů, které využijí nadšení školní komunity a umožní dětem jednat.
  • Podpoříme školy při tvorbě uživatelského obsahu a poskytneme podporu, která vybaví učitele dovednostmi k realizaci a komunikaci změn ve škole.
  • Partneři začlení nové zdroje do své práce a budou je dále šířit.

Výstupy projektu: 

  • Interaktivní online platforma se širokým spektrem vzdělávacích zdrojů pro učitele/studenty.
  • Zapojení cílových skupin do uskutečnění změny
  • Multiplikace změny - zapojení širokého publika a začlenění zdrojů do každodenní práce.

Projekt poskytne mladým lidem dovednosti, které jim umožní mít smysluplný dopad, aby jejich hlasy byly slyšet při diskusích o řešení problemtiky plýtvání a změny klimatu, a aby se každý hlas stal součástí řešení ve strategiích EU pro boj se změnou klimatu.

Zúčastněné organizace

Partner 1: Skutečně zdravá škola, z.s., Česká republika
Partner 2: Kaiblinger & Zehetgruber OG, Rakousko
Partner 3: Celostno izobraževanje o prehrani Tanja Bordon s.p., Slovinsko
Partner 4: Oekomarkt Hamburg Verbraucher-und Agrarberatung e.V., Německo
Partner 5: Equalita, Institut für Qualifizierung und Vernetzung in Europa e.V., Německo
Partner 6: Skutečně zdravá škola o.z., Slovensko
Partner 7: VU PO AGROBIZNES I RAZVITIE NA REGIONITE, Plovdiv, Bulharsko
Partner 8: Spolkové gymnázium a Spolkové reálné gymnázium Kundmanngasse, Vídeň, Rakousko
Partner 9: VZGOJNO IZOBRAZEVALNI ZAVOD ANTONIJE KUCLER VRHNIKA, Slovinsko
Partner 10: Prof. Dr. Asen Zlatarov Střední odborná škola cestovního ruchu, Plovdiv, Bulharsko