Dvojitá hrozba potravinového a plastového odpadu

Dvojitá hrozba potravinového a plastového odpadu

V našej snahe vychovávať budúce vedúce osobnosti sa stretávame nielen s výzvou vzdelávania, ale aj s ochranou životného prostredia, ktoré zdedia. Plytvanie potravinami a plastový odpad predstavujú dva najpálčivejšie ekologické problémy súčasnosti. Riešenie týchto otázok nie je len otázkou ochrany prírody, ale morálnym imperatívom, ktorý má zaistiť obývateľný svet pre budúce generácie.

Spojenie pre budúcnosť šetrnú k odpadom!

Z TRIEDY DO ŠKOLSKEJ KOMUNITY

Spojenie pre budúcnosť šetrnú k odpadom!

Výzva na akciu pre každého učiteľa a študenta

Dôležitú úlohu v riešení problému plytvania potravinami a plastmi môžu zohrávať práve školy. Využitím sily vzdelávania, inovácií a komunity môžeme pestovať kultúru udržateľnosti, ktorá presiahne múry školy. Je to naša príležitosť živiť myseľ a zároveň chrániť našu vzácnu planétu – poďme sa jej spoločne chopiť.

Lekcia pre svet bez odpadu

ČO DOBRE FUNGUJE

Lekcia pre svet bez odpadu

V rámci nášho záväzku podporovať udržateľnú budúcnosť predstavujeme "Čo funguje dobre", komplexné centrum, ktorého cieľom je vybaviť pedagógov a študentov znalosťami a nástrojmi potrebnými na riešenie dvojitej hrozby plytvania jedlom a plastovými obalmi.