Názov projektu:

U nás neplytváme: posilnenie postavenia škôl v EÚ, aby sa stali vzdelávacími centrami pre prechod širokej školskej komunity k bezodpadovej budúcnosti prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích digitálnych nástrojov a celoškolského prístupu.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je umožniť učiteľom prístup k online podpore pri poskytovaní vzdelávania pre udržateľnosť v digitálnom svete. Projekt pomôže riešiť obrovský problém plastového a potravinového odpadu v našej spoločnosti tým, že bude inšpirovať mladých ľudí, aby sa stali zmenou, ktorú chcú vidieť.

Realizácia: 

 • V rámci projektu bude vytvorená online platforma s inovatívnymi vzdelávacími zdrojmi pre učiteľov a študentov v podobe príkladov osvedčených postupov, ktoré využijú nadšenie školskej komunity a umožnia deťom konať.
 • Podporíme školy pri tvorbe užívateľského obsahu a poskytneme podporu, ktorá vybaví učiteľa zručnosťami na realizáciu a komunikáciu zmien v škole.
 • Partneri začlenia nové zdroje do svojej práce a budú ich ďalej šíriť.

Projektové výstupy: 

 • Interaktívna online platforma so širokým spektrom vzdelávacích zdrojov pre učiteľov/študentov.
 • Zapojenie cieľových skupín do uskutočnenia zmeny
 • Multiplikácia zmeny - zapojenie širokého publika a začlenenie zdrojov do každodennej práce.

Projekt poskytne mladým ľuďom zručnosti, ktoré im umožnia mať zmysluplný vplyv, aby ich hlasy boli počuť pri diskusiách o riešení problemtiky plytvania a zmeny klímy, a aby sa každý hlas stal súčasťou riešenia v stratégiách EÚ na boj so zmenou klímy.

Zapojené organizácie:

 • Partner 1: Skutečně zdravá škola, z.s., Czech Republic
 • Partner 2: Kaiblinger & Zehetgruber OG, Austria
 • Partner 3: Celostno izobraževanje o prehrani Tanja Bordon s.p., Slovenia
 • Partner 4: Oekomarkt Hamburg Verbraucher-und Agrarberatung e.V., Germany
 • Partner 5: Equalita, Institut für Qualifizierung und Vernetzung in Europa e.V., Germany
 • Partner 6: Skutečně zdrava škola o.z., Slovakia
 • Partner 7: VU PO AGROBIZNES I RAZVITIE NA REGIONITE, Plovdiv, Bulgaria
 • Partner 8: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kundmanngasse, Vienna, Austria
 • Partner 9: VZGOJNO IZOBRAZEVALNI ZAVOD ANTONIJE KUCLER VRHNIKA, Slovenia
 • Partner 10: Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Tourism, Plovdiv, Bulgarie