Одит на отпадъците

Започнете своето пътуване за намаляване на отпадъците, като предприемете одит на отпадъците в училище. Този кратък интерактивен модул ще ви преведе през ключовите стъпки за извършване на одит на хранителни и пластмасови отпадъци с вашите ученици.

Одитът ще идентифицира областите в училище, които генерират пластмасови или хранителни отпадъци, ще посочи откъде започвате и ще посочи колко отпадъци генерирате. След това можете да работите с училищната общност, за да създадете План за действие за намаляване на отпадъците и да проведете бъдещи одити, за да наблюдавате напредъка си. Осигурени са работни листове за изтегляне в подкрепа на вашия училищен Одит на отпадъците.

Одит на отпадъците

Изтеглени файлове