Планиране на действията

След като сте предприели одит на отпадъците, можете да разработите план за действие за намаляване на отпадъците. Този кратък интерактивен модул ще ви преведе през ключовите стъпки за извършване на одит на хранителни и пластмасови отпадъци с вашите ученици.

Учениците, в сътрудничество с учители, родители и училищен персонал, ще разработят План за действие с практически стъпки, водещи до намаляване на количеството отпадъци, създавани в училище. Планът за действие на училището може да бъде представен на цялото училище. Училището непрекъснато ще оценява изпълнението на плана, свързано с редовни Одити на отпадъците, и ще публикува резултатите. Осигурени са работни листове за изтегляне в подкрепа на вашия План за действие за училищните отпадъци.

Планиране на действията

Изтеглени файлове