Akční plán

Po provedení auditu odpadů můžete vypracovat akční plán na jeho snížení. Tento krátký interaktivní modul vás seznámí s klíčovými kroky, jak s žáky provést audit potravinového a plastového odpadu.

Žáci ve spolupráci s učiteli, rodiči a zaměstnanci školy vypracují akční plán praktických kroků vedoucích ke snížení množství odpadu vznikajícího ve škole. Akční plán školy by měl být následně prezentován celé škole. Škola bude průběžně vyhodnocovat plnění plánu v návaznosti na pravidelné audity plýtvání a zveřejňovat výsledky. Na podporu vytvoření školního akčního plánu pro nakládání s odpady jsou k dispozici pracovní listy ke stažení.

Akční plán