Audit plýtvání

Začněte svou cestu ke snižování množství odpadu tím, že ve škole provedete audit plýtvání. Tento krátký interaktivní modul vás seznámí s klíčovými kroky při provádění auditu potravinového a plastového odpadu s vašimi žáky.

Audit vám pomůže přesně určit, kolik odpadu produkujete. Poté můžete ve spolupráci se školní komunitou vytvořit akční plán na snížení množství odpadu, provádět budoucí audity a sledovat tak svůj pokrok. K dispozici jsou pracovní listy ke stažení, které vám pomohou audit provést. 

Audit plýtvání