Audit plytvania

Začnite svoju cestu k znižovaniu množstva odpadu tým, že v škole vykonáte audit plytvania. Tento krátky interaktívny modul vás zoznámi s kľúčovými krokmi pri vykonávaní auditu potravinového a plastového odpadu s vašimi žiakmi.

Audit vám pomôže presne určiť, koľko odpadu produkujete. Potom môžete v spolupráci so školskou komunitou vytvoriť akčný plán na zníženie množstva odpadu, vykonávať budúce audity a sledovať tak svoj pokrok. K dispozícii sú pracovné listy na stiahnutie, ktoré vám pomôžu audit vykonať.

Audit plytvania